Surat Bunyi Sah Dan Tidak Sah Dalam Pilkada Gunungkidul.

Dalam pilkada serentak yang akan di laksanakan pada 9 desmber 2015. untuk desa hargomulyo yang terdiri dari lima belas kelompol pemilihan pemungutan bunyi terdiri dari empat belas dusun dan satu dusun di bagi menjadi dua tps yakni dusun suruh. yang mempunyai penduduk dan wilayah agak begitu luas.

Dalam pilkada serentak yang akan di laksanakan pada  Surat Suara Sah Dan Tidak Sah Dalam Pilkada Gunungkidul.

Dari masing msing KPPS ketika ini sudah mulai mengisi permintaan pemilihan atau yang biasa di sebut c6 . c6 ini yang nantinya akan di gunakan pemilih untuk tiba ke Tps sebagai salah satu tanda bukti mempunyai hak suara. c6 atau surat permintaan yang tidak terpakai harus di dikembalikan ke pps. Surat permintaan ini dibentuk menurut daftar pemilih tetap yang di keluarkan oleh kpu. namun bagi masarakat yang tidak menerima permintaan pemilihan bupati dan wakil bupati masih tetap sanggup menggunaklan hak suaranya dengan mengunakan identisas lain. dilayani mulai jam dua belas.

Ada beberapa model pencoblosan surat bunyi yang sah .

surat bunyi di nyatakan sah abilada di coblos pada nama pasangan calon, gambar pasangan calon, nomor urut pasangan calon,dalam satu kotak pasangan calon di coblos lebih dari satudi cblos pas pada garis kotak pasangan calon.tanda coblos tembus.

saura tidak sah jika :

satu surat bunyi di cblos dua pasang calon atau lebih.dalam surat bunyi di coblos di luar kotak pasangan calonmencoblos tidak memakai alat yang di gunakan panitia atau kpps.